آغاز به کار پارلمان افغانستان با انتقاد از دولت

سیاسی

نمایندگان مجلس افغانستان که به تازگی از تعطیلات زمستانی برگشته اند، از عملکرد چند ماهه دولت راضی نیستند و معتقدند طی چند ماه گذشته، مشکلات این کشور افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پارلمان افغانستان کار خود را با انتقاد از دولت این کشور آغاز کرد.

نمایندگان مجلس افغانستان که به تازگی از تعطیلات زمستانی برگشته اند، از عملکرد چند ماهه دولت راضی نیستند و معتقدند طی چند ماه گذشته، دولتمردان نه تنها مشکلات جاری کشور را برطرف نکرده که این مشکلات افزایش نیز یافته است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس افغانستان گفت: چالش های امنیتی به قوت خود باقی است، بلکه افزایش یافته است، همچنین وضعیت کابینه نیز هنوز نامشخص است.

گفتنی است که پارلمان افغانستان از آغاز کار دولت وحدت ملی انتقادات زیادی در موارد مختلف به دولت داشته است.

عبدالرؤوف ابراهیمی تاکید کرد که با توجه به انتخابات جنجالی سال گذشته، نظام انتخاباتی باید اصلاح شود که تا کنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

در حال حاضر افغانستان درگیر ناامنی ها، خسارت های ناشی از حوادث طبیعی و مشکلات فراوان دیگر می باشد که پارلمان این کشور را نگران ساخته است.

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان امروز مهمان مجلس این کشور بود و به سخنرانی پرداخت. اشرف غنی تاکید کرد که در حال حاضر نیروهای امنیتی از حالت دفاعی بیرون آمده اند و توانایی دفاع از کشور را دارند.