از سوی سفارت ایران در امارات اعلام شد؛

اخراج ایرانیان مقیم امارات غیرواقعی است

سیاسی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی در بیانیه ای خبر منتشره در برخی از رسانه ها درخصوص آغاز دور جدید اخراج ایرانیان مقیم امارات عربی متحده را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی در بیانیه ای خبر منتشره در برخی از رسانه ها درخصوص آغاز دور جدید اخراج ایرانیان مقیم امارات عربی متحده را رد و آن را غیرواقعی توصیف کرد.

در این بیانیه آمده است وضعیت اقامت و زندگی ایرانیان مقیم امارت عادی است و خبر اخراج گروهی از ایرانیان از امارات دور از واقعیت است.

 در دو سال قبل تعدادی از ایرانیان از امارات اخراج شده اند که با تلاشهای دیپلماتیک و رایزنی مقامات کشور این موضوع حل و فصل و اخراجها خاتمه یافت.