اعتصاب گسترده مردم هرات در اعتراض به افزایش قیمت برق

سیاسی

مردم هرات در اعتراض به بالا رفتن قیمت برق دست به اعتصاب گسترده زدند و تمامی بازارهای شهر را به حالت تعطیل در آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شهروندان هراتی تمام بازارهای شهر را تعطیل کرده اند و گفته می شود غیر از بیمارستان ها جای دیگری باز نیست. حدود یک ماه است که مردم شهر هرات به افزایش قیمت برق معترض اند اما دولت توجهی به آنها ندارد.

طبق گفته های مردم هرات، بازار کار و درآمدزایی مردم این منطقه با رکود بی سابقه ای مواجه بوده و آنها توانایی پرداخت بهای برق را ندارند.

شهروندان هرات تاکید کرده اند تا زمانی که دولت به خواسته هایشان توجه نکند دست از اعتصاب نخواهند کشید. هم اکنون تمام این شهر در حالت تعطیلی به سر می برد.