اردوغان به جرم اهانت به یک مجسمه جریمه شد!

کد N755902