اختلافات حل نشد/

جلسه تعیین مزد 94 بدون نتیجه پایان یافت/ 2 جلسه دیگر در راه است

سیاسی

نشست عصر امروز شورای عالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت.

یک مقام مسئول در گفتگو با مهر از اتمام نشست عصر امروز شورای عالی کار با موضوع تعیین تکلیف افزایش حداقل دستمزد سال آینده و مزایای جانبی آن خبر داد و گفت: به دلیل اختلاف نظرها و باقی ماندن مباحث فراوان درباره میزان افزایش حقوق ها، این نشست بدون هرگونه نتیجه ای به اتمام رسید.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده تا در دو نوبت دیگر شورای عالی کار طی روزهای آینده تشکیل جلسه بدهد و تکلیف میزان افزایش ها در بسته مزد سال آینده روشن شود.