ادامه روند درمان تروریستها در بیمارستانهای رژیم صهیونیستی

سیاسی

منابع عربی از ادامه روند انتقال تروریستهای مجروح از سوریه به مناطق اشغالی 1948 برای مداوای آنها خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابع صهیونیستی از انتقال یک عضو مجروح گروههای تروریستی در سوریه به بیمارستان «بوریا» در فلسطین اشغالی خبر داد.

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از زمان آغاز بحران در سوریه به طور آشکارا و پنهان به گروههای تروریستی ضد دولت سوریه کمک کرده اند.

مداوای تروریستهای مجروح در بیمارستانهای پیشرفته رژیم صهیونیستی تنها بخش کوچکی از این کمکها را تشکیل می دهد.