فیلم/ادامه تظاهرات برای آزادی شیخ علی سلمان در بحرین

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم برای شصت و ششمین روز خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شدند.

فیلم/ادامه تظاهرات برای آزادی شیخ علی سلمان در بحرینخبرگزاری مهر-بین الملل: ساکنان منطقه البلاد القدیم برای شصت و ششمین روز خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شدند.