آزاد سازی مناطق جدید در صلاح الدین از لوث داعش

سیاسی

منابع عراقی از آزاد سازی مناطق جدید در صلاح الدین و رسیدن نیروهای مردمی و امنیتی به 500 متری مرکز تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، یک منبع امنیتی عراقی در عملیات صلاح الدین از پیشروی نیروهای امنیتی و مردمی در منطقه تل کصیبه و روستاهای اطراف آن و آزادی آن و آزاد کردن 60 کیلومتر پس از این منطقه خبر دادند.

این در حالی است که برخی مناطق از آزاد سازی تکریت طی ساعات آینده خبر داده اند. به گفته این منابع، نیروهای امنیتی در 500 متری مرکز تکریت هستند.