اقدامات طالبان برای آمادگی و هماهنگی بیشتر در مذاکرات صلح

سیاسی

گزارش ها از فعالیت های گسترده طالبان برای ایجاد هماهنگی درونی و کسب آمادگی بیشتر جهت شرکت در مذاکرات صلح خبر می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، تعدادی از مقامات ارشد طالبان برای آماده سازی روند مذاکرات صلح و گفتگو و هماهنگی بیشتر در این زمینه، راهی امارات متحده عربی شدند.

این در حالی است که دولت وحدت ملی افغانستان از آغاز مذاکرات صلح با طالبان در آینده ای نزدیک خبر داده است.

رادیو آزادی گزارش داده در حال حاضر «ملا عباس آخوند» و «ملا جلیل آخوند» نماینده گان طالبان مشغول مذاکرات با مقامات امارات متحده عربی هستند. همچنین خبر می رسد یکی از مقامات ارشد طالبان به «نام ملا احمد جان آخوند» به تازگی از شهر کراچی پاکستان راهی دوبی شده تا نظر و استراتژی شورای طالبان را در این مذاکرات ارایه نماید.

برخی از کارشناسان معتقدند امکان اختلاف نظر و دو دستگی میان مقامات ارشد طالبان در خصوص مذاکرات صلح وجود دارد. به همین منظور نقش پاکستان در روند گفتگوهای صلح بسیار حائز اهمیت است و دولت افغانستان نیز بارها از نقش پاکستان سخن گفته است.

گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی افغانستان، روابط کابل ـ اسلام آباد بهبود یافته و دولت پاکستان قول همکاری در خصوص مذاکرات صلح را داده است.