با تصویب مجلس مقرر شد؛

اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال به پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال ۹۴

سیاسی

با تصویب مجلس، در سال آینده ۱۷ هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از صرفه جویی شرکت های دولتی سودده و بانک ها، به پرداخت مطالبات فرهنگیان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده، تبصره الحاقی ۷ این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

بر این اساس، در سال آینده «شركت هاي دولتي سودده (به استثنای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) و بانك هاي دولتي موظفند به ترتیب يك ‌درصد و دو درصد  از هزينه‌هاي خود را كه در پيوست شماره (۳) اين قانون آمده، با تأكيد بر هزينه‌هاي اداري و عمومي صرفه‌جويي كنند؛ درآمد حاصله از ۵۰ درصد سود ویژه به نسبت "یک دوازدهم" مالیات ماهانه شرکت های بنگاههای مزبور، به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه، با وصولی از محل ردیف های ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود».