با تصویب مجلس:

۸۳ میلیارد تومان به اجرای طرح کاداستر اختصاص یافت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند ۸۳ میلیارد تومان در راستای اجرای طرح کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان پیش از این با تصویب بخش در آمدی بندی از لایحه بودجه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه دادند به ازاي هر مورد ارائه پاسخ الكترونيك به استعلامات و اعلام وضعيت املاك از بانك جامع اطلاعات املاك، علاوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند. امروز نیز با تصویب بخش هزینه ای این بند مقرر کردند مبلغ هشتصد و سي ميليارد و دويست ميليون (۸۳۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۱-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به منظور اجراي طرح حدنگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اختصاص مي‌يابد.

علاوه پیش از این با تصویب بخش در آمدی بندی به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده مي‌شود كه بخشي از آموزش‌هاي غيررسمي خود را از طريق ارائه آموزش‌هاي پيامكي و مجازي با مشاركت بخش غيردولتي ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي ۱۴۰۱۰۳ واريز كند. در بخش هزینه ای این بند نیز مقرر شد مبلغ سي و شش ميليارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال متناسب با وصولي در اختيار سازمان فنی و حرفه ای قرار مي‌گيرد.

همچنین در ادامه بررسی لایحه بودجه با تصویب بخش هزینه ای بندی دولت موظف شد از داروهاي دامي آماده مصرف و واكسن‌هاي طيور مشابه توليد داخل معادل پنج درصد (۵%) و غيرمشابه معادل دو درصد (۲%) ارزش فروش محصولات وارداتي أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. در ادامه نیز با تصویب بخش هزینه ای این بند مقرر شد مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۱۴۳-۵۳۰۰۰۰ متناسب با وصولي به منظور تأمين هزينه‌هاي موردنياز پايش باقيمانده‌هاي دارو، سموم و مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) در فرآورده‌هاي خام دامي و نمونه‌برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات نمونه‌برداري و آزمايش خارجي و آزمایشگاهی دارو و مواد زيست‌شناختي در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت درصد (۶۰%) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد (۴۰%) به مؤسسه تحقيقات و سرم‌سازي رازي اختصاص يابد.