سخنگوی شورای نگهبان در ایسنا:

زمینه حضور دلسوزان‌ نظام در انتخابات را تنگ نمی‌کنیم

کد N753128