جلیلی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

لزوم تأمین منابع بازنشستگی پیش از موعد/ ایراد مجلس به لایحه دولت

سیاسی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تأکید بر لزوم تأمین منابع بازنشستگی پیش از موعد کارکنان برای سال 94، به تشریح ایراد مجلس به لایحه ارائه شده از سوی دولت پرداخت.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل ارجاع بند مربوط به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۴ به کمیسیون تلفیق گفت: محل تامین منابع بازنشستگی پیش از موعد باید مشخص شود.

وی ادامه داد: ایرادی که مجلس به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه گرفت و همین نیز باعث ارجاع این بند از لایحه به کمیسیون تلفیق شد، این نکته است که کسانی که مطالبه دارند، معتقدند با توجه به اینکه به طور پیش‌پرداخت حق بیمه سنواتی خود را پرداخت کرده اند، به محض اینکه سابقه ۳۰ سال تکمیل می‌شود، سازمان تامین اجتماعی موظف است بر اساس دو سال آخر کار آنها، حقوق بازنشستگی آنها را محاسبه کرده و پرداخت کند، نه بر اساس مبداء ۲۵ سالگی سابقه.

جلیلی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هنگامی که فردی با ۲۵ سال سابقه بازنشسته می‌شود، ایرادی به محاسبه حقوق و مزایای او بر اساس سال بیست و پنجم نیست، اما هر سال که جلوتر می رود تا اینکه سقف ۳۰ سال تکمیل شود، انتظار است هنگامی که حکم بازنشستگی او صادر می‌شود، با توجه به اینکه حق بیمه ۵ سال را به طور پیشاپیش دریافت کرده اند، باید بر اساس دریافتی دو سال آخر فرد حقوق بازنشستگی او را محاسبه و پرداخت کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: این نظر کمیسیون است، اما مجموعه دولت و سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم تامین منابع مخالف هستند و از نظر آنها تنها گره کار تامین منابع است، اما در عین حال اگر مجلس بر این موضوع اصرار کرده و رای‌گیری کند که قطعا نیز نمایندگان رای خواهند داد، این مسئله تبدیل به قانون می‌شود و باید اجرا شود.