گفتگوی وزیر انرژی آمریکا با صالحی

گفتگوهای دوجانبه, علی اکبر صالحی, وزیر انرژی آمریکا

گفتگوهای دوجانبه میان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مونتروی سوییس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با مذاکرات سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امورخارجه کشورمان در مونترو سوئیس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مونترو پشت میز مذاکره نشستند.بر اساس این گزارش وزیران امورخارجه ایران و آمریکا نیز تا ساعاتی دیگر گفتگوهای دوجانبه را در سوئیس آغاز می کنند.

محمد جواد ظریف و جان کری با حضور علی اکبر صالحی و ارنست مونیز و معاونان دو طرف ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت مونترو مذاکرات خود را آغاز خواهند کرد.