رژیم صهیونیستی اعتراف کرد:

معلولیت 300 نظامی اسرائیلی در جنگ 50 روزه غزه

سیاسی

رژیم صهیونیستی برای نخستین بار اعتراف کرد که 300 نظامی این رژیم در جنگ 50 روزه غزه معلول شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی برای نخستین بار اعتراف کرد که در جریان جنگ سوم غزه که به مدت 50 روز طول کشید حدود 300 نظامی اسرائیلی معلول شدند.

حدود نیمی از این معلولیت ها حدود 20 درصد است. بسیاری از مشکلاتی که برای نظامیان اسرائیلی به وجود آمده است در ناحیه سر، استخوان و دستگاه شنوایی و همچنین ناراحتی های روحی است.

میزان معلولیت 150 سرباز اسرائیلی حدود 20 درصد، 9 سرباز حدود 100 درصد، 62 سرباز حدود 10 تا 19 و 55 نظامی حدود 9 درصد بوده است.