فیلم/درگیری های شدید در مثلث درعا-قنیطره-حومه دمشق

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل:ارتش سوریه در مثلث درعا-قنیطره- حومه دمشق مراکز تروریستها را هدف قرار داد.

فیلم/درگیری های شدید در مثلث درعا-قنیطره-حومه دمشقخبرگزاری مهر-بین الملل:ارتش سوریه در مثلث درعا-قنیطره- حومه دمشق مراکز تروریستها را هدف قرار داد.