مجلس مصوب کرد:

25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص می یابد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی مقرر کردند 25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی بانک مرکزی را مکلف کردند به گونه ای برنامه ریزی نماید که که به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در صورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین شده بانک مرکزی می بایست متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانک ها اقدام نماید.