منصور هادی صنعاء را پایتخت اشغالی اعلام کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:


به گزارش پایگاه خبری مصراوی، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، صنعاء را پایتخت اشغالی اعلام کرد.

49261

کد N750925