با تصویب مجلس مقرر شد؛

عوارض واردات خودروهای سواری سال آینده 5 درصد افزایش می‌یابد

سیاسی

نمایندگان مجلس با افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودروهای سواری در سال آینده برای کمک به تأمین آمبولانس اورژانس موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز، با تصویب بند (الف) تبصره 8 لایحه بودجه سال آینده، به نيروي انتظامي اجازه دادند، «نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند، اقدام و به ازاي هر كارت 200 هزار ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 140151 جدول شماره (5) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 75 – 530000 جدول شماره (9) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد».

مجلس همچنین با تصویب بند (ب) این تبصره مقرر کرد، «عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان 5 ‌درصد قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف 1500 ميليارد ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد».