آخرین رای مردم تهران در مجلس خبرگان چه بود؟

مجلس خبرگان,اکبر هاشمی رفسنجانی

سایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نتایج آخرین انتخابات مجلس خبرگان در سال 1385 را به شرح زیر منتشر کرد:

 

1ـ اكبر هاشمي بهرماني (هاشمي رفسنجاني ) باكسب 1/564/197 راي
2ـ محمدآقا امامي (امامي كاشاني ) باكسب 1/027/767 راي
3ـ علي اكبر فيض (مشكيني ) باكسب 1/015/500 راي
4ـ محمد يزدي باكسب 970/192 راي
5ـ احمد جنتي باكسب 929/403 راي
6ـ تقي مصباح (مصباح يزدي ) باكسب 879/883 راي
7ـ حسن روحاني باكسب 844/190 راي
8ـ قربانعلي دري نجف آبادي باكسب 736/387 راي
9ـ محسن كازرون (كازروني ) باكسب 716/828 راي
10ـ سيدمحسن آقا ميرمحمدعلي (خرازي ) باكسب 688/212 راي
11ـ رضا استادي مقدم باكسب 650/391 راي
12ـ عبدالنبي نمازي باكسب 602/096 راي
13ـ محمدباقر باقري (باقري كني ) باكسب 598/352 راي
14ـ محمد محمدي دعويسرائي (محمدي گيلاني ) باكسب 574/688 راي
15ـ محسن قمي باكسب 543/951 راي
16ـ محمدحسن مرعشي باكسب 518/129 راي

 

 

23231

 

کد N750350