اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت صادر می شود

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه به دولت اجازه دادند بدهی های قطعی خود را از طریق اوراق تسویه خزانه، پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند بدهی های خود به اشخاص حقیقی، تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 92 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان (اوراق تسویه خزانه) صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.