با تصویب نمایندگان

مجوز دولت برای تسویه مطالبات اشخاص از طریق اوراق صکوک اجاره

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند جهت تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر نمایند و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار محسوب و با امضای وزیر اقتصاد صادر شود.

اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذیربط ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 15 هزار میلیارد ریال جهت اجرای طرح های آزادراه ها و خطوط ریلی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرح های مذکور اقدام کند.

همچنین نمایندگان با تصویب بندی به سازمان ایمیدرو، ایدرو، پتروشیمی و نفت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه دادند به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی برای تامین و تولید ماشین آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین آلات مبلغ 400 میلیارد تومان از منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده را در اختیار بانک های عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار دهد.