فیلم/جرف الصخر حماسه ماندگار نیروهای مردمی عراق

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای مردمی عراق در جرف الصخر استان بابل حماسه ای تاریخی علیه داعش رقم زدند نبردی که آمریکایی ها از ورود به آن هراس داشتند.

فیلم/جرف الصخر حماسه ماندگار نیروهای مردمی عراقخبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای مردمی عراق در جرف الصخر استان بابل حماسه ای تاریخی علیه داعش رقم زدند نبردی که آمریکایی ها از ورود به آن هراس داشتند.