کودک کویتی در لندن تروریست بین‌المللی شد

کد N749253