جزئیات عملیات پاکسازی کامل تکریت از لوث داعش با شرکت 27هزارنیرو

سیاسی

منابع امنیتی عراق از شرکت 27 هزار نیروی امنیتی، داوطلب مردمی و عشایر در عملیات بزرگ پاکسازی کامل شهر تکریت از لوث تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین، آمار تقریبی نیروهای شرکت کننده در عملیات بزرگ آزادسازی شهر تکریت را اعلام کرد و گفت 27 هزار نیرو در این عملیات که از شب گذشته آغاز شده، شرکت دارند که ترکیبی از نیروهای امنیتی، نیروهای داوطلب مردمی و عشایر الجبور است.

این منبع افزود نیروهای امنیتی با مشارکت نیروهای رزمی که وارد شهر تکریت شده اند، از شب گذشته، عملیات نظامی برای آزادی کامل شهر تکریت را آغاز کرده اند که منجر به فرار دهها نفر از تروریستهای داعش به مناطق شرقی شهر در ناحیه العلم، الحویجه و موصل شده است.

این منبع گفت نیروهای شرک کننده در این عملیات متشکل از نیروهای امنیتی فرماندهی عملیات صلاح الدین، پلیس فدرال(بغداد)، پلیس محلی و تیپهایی از نیروهای واکنش سریع هستند که شامل بیش از 9 هزار نیروی امنیتی، 10 هزار نیروی داوطلب مردمی و بیش از هشت هزار جنگجو از عشایر جبور در شهرستان الضلوعیه و ناحیه العلم هستند.

نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی به همراه عشایر به اطراف شهر تکریت رسیده اند تا وارد آن شوند، این تحرکات به فرار دسته جمعی تروریستهای داعش از شهر از ترس کشته شدن و بازداشت منجر شده است.