سه روز عزای عمومی در افغانستان

سیاسی

بهمن و سیلاب در روزهای اخیر قربانیان زیادی در افغانستان به جای گذاشت. در پی این حوادث دولت افغانستان سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دولت وحدت ملی افغانستان در پی حوادث طبیعی در اکثر نقاط این کشور و کشته شدن ده ها شهروند افغان بر اثر این حوادث، سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

در این سه روز، پرچم افغانستان در تمام کشور و سفارت خانه ها و نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور، نیمه برافراشته خواهد بود.

دیروز جلسه فوق العاده کابینه دولت افغانستان تشکیل شد و در رابطه با حوادث جاری تصمیم گیری های لازم به عمل آمد.

گفتنی است که بهمن و سیلاب در روزهای اخیر کشته های زیادی در نقاط مختلف افغانستان به جای گذاشت. این حوادث در استان های پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، ننگرهار و تخار قربانی گرفته است.