در جلسه غیر رسمی مجلس بررسی شد؛

الحاق صندوق بازنشستگان فولاد به وزارت صنعت

سیاسی

نایب رئیس مجلس پیش از آغاز جلسه علنی پیشنهاد خود در خصوص الحاق صندوق بازنشستگان فولاد به صندوق وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز جلسه علنی، پیشنهاد محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در خصوص الحاق صندوق بازنشستگان فولاد به صندوق وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کردند.

ابوترابی قصد داشت نظر کمیسیون تلفیق در این خصوص را بداند تا در جلسه علنی این پیشنهاد را مطرح کرده و به رای نمایندگان بگذارد.

مجلس هنوز برای تشکیل جلسه علنی به حد نصاب نرسیده است.