چهره بین الملل سال 93 را شما انتخاب کنید

چهره سال ۱۳۹۳,چهره سال ۱۳۹۲,چهره سال ۱۳۹۱,چهره سال ۱۳۹۰,چهره سال ۱۳۸۹

همچون 4 دوره گذشته ، امسال نیز با مشارکت شما مخاطبان خبر آنلاین چهره بین الملل سال 93 انتخاب خواهد شد . چهره مورد نظر خود را با ذکر دلیل در بخش نظرات همین مطلب درج کنید .

چه نظراتی تایید می شود؟

- نظراتی که در آن نام شخص مورد نظر و دلیل اینکه چرا این انتخاب را داشتید باشد.
- منتخب شما باید شخص حقیقی باشد.
- دلایل خود را کوتاه و حداکثر در 10 کلمه بنویسید.
- نظرات در صورتیکه در بازه ساعت 8 تا 20 ثبت شود حداکثر پس از 4 ساعت تایید میشود. نظرات ثبت شده خارج از این زمان ممکن است با تاخیر بیشتری تایید شود

 

چه نظراتی تایید نمی شود؟
-چهره مورد نظر شما شخص حقیقی نباشد . عباراتی همچون داعش، بوکوحرام ،کوبانی و.. تایید نمیشود.
-دلیل خود را برای این انتخاب درج نکرده باشید.
-بیش از یک نفر را در یک کامنت معرفی کنید.
- پاسخ به دیگر نظرات در صورتیکه حاوی دلایلی در رد یا تایید نظر قبلی باشد .
-بعضی از اسامی به دلایل مختلف قابل تایید نیستند . لطفا از ثبت کامنتهای بعدی در اصرار به این نظرات خودداری کنید. از این که به عنوان یک مخاطب فرهیخته شرایط ما را در جایگاه یک رسانه درک می کنید واقعا سپاسگزاریم.
-چهره هایی که قبل از سال 93 فوت کرده باشند.

رای شماری چگونه است؟
- در پایان این مرحله نظرخواهی -16 اسفند- شخصی که توانسته باشد بیشترین رای را به خود اختصاص دهد بعنوان چهره بین الملل در سال 93 معرفی خواهد شد . منتخبین هر حوزه در نظر سنجی نهایی برای انتخاب چهره سال 93 با هم رقابت خواهند کرد.
- کامنتهای مشابهی که از یک آی پی دریافت شده باشد در شمارش نهایی محاسبه نمی شود .

 

کد N748233