اعضای شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان مشخص شدند

سیاسی

تا ساعاتی دیگر دبیر کل حزب ندای ایرانیان توسط اعضای کنگره انتخاب می‌شود.

در دومین روز کنگره حزب ندای ایرانیان امروز جمعه هشتم اسفند ماه با حضور نمایندگان وزارت کشور در مجتمع آدینه برگزار شد.
به گزارش ایلنا٬‌ دومین روز کنگره حزب ندای ایرانیان امروز جمعه هشتم اسفند ماه با حضور نمایندگان وزارت کشور در مجتمع آدینه برگزار شد.

دستور کار دومین روز از کنگره حزب ندای ایرانیان، تصویب مرام نامه و اساس نامه و همچنین انتخابات شورای مرکزی، هیات داوری ودبیرکل حزب با نظارت مستقیم نمایندگان وزارت کشور بود.

پس از تصویب مرام نامه و اساس نامه، انتخابات شورای مرکزی برگزار شد و طی آن ۲۵ نفر عضو اصلی و ۶ نفر علی البدل برای این شورا انتخاب شدند. بر همین اساس شورای مرکزی حزب ند‌ای ایرانیان متشکل از این افراد است:

۱- سید محمد صادق خرازی
۲- مجید فراهانی
۳- حسن یونسی
۴- سید شهاب الدین طباطبایی
۵- سجاد سالک
۶- سید حنظله هدایتی
۷- داوود روشنی
۸- سید هادی شفیعی
۹- سامان بختیاری
۱۰- خدیجه جدا
۱۱- رضا شریفی
۱۲- محمد کیهانی
۱۳- پیمان خواجوی
۱۴- عیسی چمبر
۱۵- ساعده سیما
۱۶- کوروش قادری
۱۷- مهدی جعفری
۱۸- سجاد ترابی
۱۹- مرضیه امیری
۲۰- طیبه دومانلو
۲۱- مرتضی صفری
۲۲- احسان ارجمند حقیقی
۲۳- سودابه رادفر
۲۴- مجتبی حسین خانی
۲۵- امیر شهلا

اعضای علی البدل شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان به ترتیب زیر می‌باشد:
۱- نیما پروین
۲- جمال ارجمند
۳- پژمان گرامی
۴- محمد صابری
۵- بهرام محمد‌پور
۶- پویا میرزایی

همچنین انتخابات هیات داوری و بازرسی حزب ندای ایرانیان نیز برگزار شد و افراد زیر با اکثریت آرا انتخاب شدند:
۱-فرزاد زادبوی
۲- مرتضی ارجمند
۳- امیر حسین نوربخش
۴- مسعود سلیمانی
۵- اشکان مجللی
ضمنا اعضای علی البدل هیات داوری و بازرسی نیز به ترتیب زیر می‌باشد:
۱- دانیال احمدی
۲- بهنام مرادی

تا ساعاتی دیگر دبیر کل حزب ندای ایرانیان توسط اعضای کنگره انتخاب می شود.

کد N748064