جنتی در جمع خبرنگاران:

دست‌نوشته‌های طباطبایی مرجع دست اول شناخت تاریخ بعد انقلاب است

سیاسی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مرحوم طباطبایی با توجه به نزدیکی که به امام(ره) داشت، دست‌نوشته‌هایی دارد که مرجعی است برای شناخت تاریخ بعد از انقلاب.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی در حاشیه مراسم ختم صادق طباطبایی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت‌های مرحوم طباطبایی در پیش و پس از انقلاب، اظهار کرد: من از سال 54 و 55 در آلمان با مرحوم طباطبایی آشنا شدم و با ایشان در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا فعال بودم.

وی با بیان اینکه مرحوم طباطبایی فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی داشت، گفت: در سال 56 که اعتصاب غذایی در پاریس برای دفاع از زندانیان سیاسی در ایران ترتیب داده بودیم، وی نقش موثری در جمع‌آوری دانشجویان داشت.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرحوم طباطبایی در صحنه‌های مختلف دفاع مقدس و همچنین دفاع از ملت ایران در خارج از کشور نقش موثری داشته است.

جنتی تاکید کرد: مرحوم طباطبایی با توجه به نزدیکی که به امام(ره) داشت، دست‌نوشته‌هایی در مورد تاریخ کشور دارد که تا به امروز برای ما دستمایه خوبی است که ملت ایران بتوانند برای شناخت تاریخ بعد از انقلاب از آن بهره‌مند شوند.