حداد عادل در جمع خبرنگاران:

مرحوم صادق طباطبایی از خدمتگزاران صدیق انقلاب اسلامی بودند

سیاست داخلی

مرحوم طباطبایی از شخصیت‌هایی بودندکه از اوایل انقلاب همراه با امام (ره) بودند و با مبارزان سیاسی و دانشجویان در اروپا در ارتباط بودند.

نماینده مردم تهران از مرحوم طباطبایی به عنوان یکی از خدمتگزاران صدیق انقلاب اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حداد عادل در حاشیه مراسم ترحیم سید صادق طباطبایی در باره شخصیت ایشان گفت: مرحوم طباطبایی از شخصیت‌هایی بودندکه از اوایل انقلاب همراه با امام (ره) بودند و با مبارزان سیاسی و دانشجویان در اروپا در ارتباط بودند.

وی ادامه داد: دراوایل انقلاب در دولت موقت مقامی داشتند و از چهره‌های بسیار خوشنام بودند.

حدادعادل تصریح کرد: ایشان همیشه به علت نسبت فامیلی مورد اعتماد امام راحل بود و نقش رابط بین امام و دانشجویان را ایفا می کرد از خدمتگزاران صدیق انقلاب اسلامی بودند که سالها در این مسیر فعالیت کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که نظر شما در باره اظهار نظر وزیر کشور پیرامون پول‌های کثیف در سیاست چیست؟ گفت: آقای رحمانی فضلی نگفتند این پول‌های کثیف در سیاست وجود دارد بلکه به این قضیه هشدار دادند. هشدار دادند که نکند خدایی نکرده این پول‌های کثیف وارد فضای سیاست شوند و آن را آلوده کنند.

کد N748012