فرمانده کل ارتش از ایستگاه رادار سوباشی بازدید كرد

سیاست داخلی

رادار سوباشی در زمان جنگ با تغذیه چندین سایت راداری، سایت‌های موشکی زمین به هوا و سامانه‌های توپ ضد هوایی آسمان کل منطقه غرب، بخشی از شمال غرب و جنوب غرب را تحت پوشش خود قرار داشت.

فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی غرب از این منطقه بازدید و در جریان روند امور عملیاتی و اجرایی این منطقه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، امیرسرلشگر صالحی در این بازدید با حضور در ایستگاه رادار سوباشی با کارکنان این ایستگاه رادار پدافند هوایی دیدار و گفت‌وگو کرد.

براساس این گزارش، سایت رادار سوباشی واقع در ارتفاعات سوباشی همدان به عنوان یکی از مهمترین سایت‌های راداری کشور در زنجیره عظیم پدافند هوایی، نقش ویژه و موثری در رصد و کنترل آسمان کشور و مقابله با هرگونه تهدید هوایی را بر عهده دارد. این سایت راداری در دوران دفاع مقدس ضمن رهگیری هواپیماهای دشمن، کنترل و هدایت هواپیماهای ورودی و خروجی به مرزهای غرب کشور، کنترل آتش پدافند هوایی مستقر در منطقه(زمینی و هوایی)، اعلام وضعیت (سفید، زرد یا قرمز) به 13 استان کشور (حدود 80 در صد از جمعیت کشور) را بر عهده داشت.

رادار سوباشی در زمان جنگ با تغذیه چندین سایت راداری، سایت‌های موشکی زمین به هوا و سامانه های توپ ضد هوایی آسمان کل منطقه غرب، بخشی از شمال غرب و جنوب غرب را تحت پوشش خود قرار داشت.

کد N747606