فائزه هاشمی بخشی از مطالب منتسب به خود از جانب روزنامه فیگارو را تکذیب کرد

سیاسی

فائزه هاشمی بخشی از مطالب منتسب به خود از جانب روزنامه فیگارو را تکذیب کرد.

فائزه هاشمی بخشی از مطالب منتسب به خود از جانب روزنامه فیگارو را تکذیب کرد.

این فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا عنوان کرد:‌ در مصاحبه با فیگارو سوال‌های متعددی مطرح شد که گمان می‌کنم آنچه از سوی برخی از رسانه‌ها به نقل از من در قالب گفت‌وگو با فیگارو مطرح شده ناشی از نقل نادرست مطالب از جانب رسانه مذکور یا اشتباه در ترجمه باشد.

وی ابراز عقیده کرد که در مصاحبه یاد شده از من خواسته شده ارزیابی از خاطرات زندان داشته باشم که عنوان کردم خاطرات آن دوران خاطراتی خوب بود و در آن زمان من با انسان‌های بزرگی آشنا شدم.

هاشمی با بیان اینکه در دوران زندان با افراد مختلفی آشنا شدم، تصریح کرد:‌ آنچه در برخی از رسانه‌ها به نقل از من بیان شده پاسخ‌هایی است که من به سوالهای متعدد خبرنگار دادم اما به هر دلیل،این پاسخ‌ها به صورت نادرست در کنار هم قرار گرفته و در قالبی بیان شده که از آنچه مد نظر من بوده، فاصله دارد.

انتهای پیام

کد N746956