برگزاری نشست ویژه در مورد بسته کمک مالی به یونان در پارلمان آلمان

سیاسی

نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) برای رایزنی در مورد تمدید بسته کمک مالی به یونان نشست ویژه برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان فراکسیون حاکم و اپوزیسیون در پارلمان آلمان طی نشستی ویژه، طرح تمدید بسته کمک مالی به کشور بحران زده یونان را بررسی می کنند. این در حالی است که با وجود مخالفتهایی در ائتلاف حاکم دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، احزاب اپوزیسیون از جمله سوسیال دمکرات با اکثریت آرا، با تمدید این بسته موافق هستند.

طبق تصمیم اخیر وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا، بسته کمک مالی به یونان مصوب سال 2012 چهار ماه دیگر یعنی تا پایان ماه ژوئن تمدید می شود. این اقدام برای دادن فرصتی به دولت چپگرای یونان برای عمل به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا انجام می گیرد.

مذاکرات برای تمدید این بسته کمکی در حالی طی روزهای اخیر در بروکسل جریان داشت که دولت «الکسیس چیپراس» پس از روی کار آمدن، از طرح شعارهای تند علیه سیاست های اتحادیه اروپا دست برداشته و می کوشد از طریق مذاکره اختلافات خود با بروکسل را حل کند.

گفتنی است مهلت بسته کمک مالی به یونان که مستلزم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی است، روز بیست و هشتم فوریه (نهم اسفند) به پایان می رسد.