بانک های 20 کشور از دارایی های عبدالله صالح نگهداری می کنند

سیاسی

دیکتاتور پیشین یمن دارایی های خود را که نزدیک به 60 میلیارد دلار است در بانک های 20 کشور جهان نگهداری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، «علی عبدالله صالح» دیکتاتور پیشین یمن طی 33 سال حکومت خود در این کشور ثروتی بالغ بر 60 میلیارد دلار جمع آوری کرده است. گزارش جدید کمیسیون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل حاکی است بخش اعظم این ثروت از راه زد و بند و ارتشا به دست آمده است.

هر چند دو سال از سقوط دولت صالح در یمن می گذرد اما این کمیسیون با ارائه گزارش جدیدی به شورای امنیت خواستار اعمال تحریم و مسدود شدن دارایی های وی شده است. در این گزارش آمده است: اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص است.

کارشناسان سازمان ملل می گویند صالح دارایی های خود را در بانک های بیش از 20 کشور جهان نگهداری می کند. اکنون این کارشناسان به دنبال یافتن افراد و تاجرانی هستند که به صالح در این کار کمک کرده اند.