صادق خرازی در پاسخ به ایلنا:

درخشش دستگاه دیپلماسی ایران از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی در سال 93 بود

سیاست داخلی

ر عرصه خارجی و بین‌المللی در سال 93 شاهد رخدادهای بسیار مهمی در این عرصه بودیم که یکی از آنها مقابله با داعش در منطقه توسط ایران بود.

دیپلمات اسبق کشور و موسس حزب ندای ایرانیان تاکید کرد: در عرصه بین‌المللی در سال 93 مهمترین رخدادها نمود و ظهور پررنگ دستگاه دیپلماسی کشورمان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صادق خرازی در حاشیه نخستین کنگره حزب ندای ایرانیان اظهار داشت: در عرصه خارجی و بین‌المللی در سال 93 شاهد رخدادهای بسیار مهمی در این عرصه بودیم که یکی از آنها مقابله با داعش در منطقه توسط ایران بود.

وی ادامه داد: درخشیدن دستگاه دیپلماسی در عرصه بین‌المللی یکی دیگر از مباحث مهمی بود که در سال 93 شاهد آن بودیم.

خرازی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص موضوع تحزب بیان داشت: این بحث یکی از مهمترین مباحثی است که باید وقت زیادی برای تشریح و توصیف آن گذاشته شود که البته بنده در ادامه سخنانم در این کنگره به تشریح آن خواهم پرداخت.

کد N746553