در جریان برگزاری اولین کنگره صورت گرفت؛

عضویت جمعی از اساتید در شورای عالی مشاوران حزب ندا

سیاست داخلی

پرفسور مصطفی صدریا استاد دانشگاه، نسرین مصفا، احمد نقیب‌زاده، داود فیرحی عضویت شورای عالی مشاوران حزب ندای ایرانیان را قبول کردند.


جمعی از اساتید دانشگاه به عضویت شورای عالی مشاوران حزب ندای ایرانیان درآمدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز در اولین کنگره حزب ندای ایرانیان به پیشنهاد صادق خرازی تعدادی از اساتید دانشگاه عضویت شورای عالی مشاوران حزب ندای ایرانیان را قبول کردند.

گفتنی است اسامی این اساتید به این شرح است: پرفسور مصطفی صدریا استاد دانشگاه، نسرین مصفا، احمد نقیب‌زاده، داود فیرحی.

کد N746514