توسط بنیاد امید ایرانیان؛

نشست رفع خشونت از زنان برگزار می‌شود

سیاسی

پیشتر نشستهایی با موضوعاتی همچون رفع خشونت از محیط زیست،رفع خشونت از حقوق داخلی و رفع خشونت از نظام بین الملل برگزار شده بود.

نشست رفع خشونت از زنان توسط شورای زنان بنیاد امید ایرانیان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،در ادامه سلسله نشست های رفع خشونت که توسط بنیاد امید ایرانیان برگزار می شود،روز پنجشنبه 14 اسفند نشست رفع خشونت از زنان برگزار می شود.

پیشتر نشستهایی با موضوعاتی همچون رفع خشونت از محیط زیست،رفع خشونت از حقوق داخلی و رفع خشونت از نظام بین الملل برگزار شده بود.

سال آینده همایش رفع خشونت توسط بنیاد امید ایرانیان برگزار می شود.

کد N746381