پیام رییس سازمان انرژی اتمی به رییس مجتمع آموزش عالی گناباد

سیاست داخلی

بدون تردید اقدام شایستۀ این عزیزان، بیانگر تعهّـد و تعلّـق خاطر جوانان برومند این مرز و بوم به حراست از حریم مقدّس سرزمین اسلامی و صیـانت از منافع ملّی ایران است.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت حمایت دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور پیامی به رییس این مجتمع صادر کرد.

برادر گرانقدر جناب آقای دکتر حسین نجّاری

رییس محترم مجتمع آموزش عالی گناباد

با سلام و تحیّت،

با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همکاران گرامی در مسیر تربیت نسل آیندۀ مدیران و پژوهشگران ایران اسلامی، بر خود فرض می­دانم تا مراتب سپاس و قدردانی خدمتگزاران میهن عزیز اسلامی در سازمان انرژی اتمی ایران را نسبت به حمایت هنرمندانۀ دانشجویان عزیز آن مجتمع از دستاوردهای صنعت هستـه‌­ای کشور اعلام نمایم.

بدون تردید اقدام شایستۀ این عزیزان، بیانگر تعهّـد و تعلّـق خاطر جوانان برومند این مرز و بوم به حراست از حریم مقدّس سرزمین اسلامی و صیـانت از منافع ملّی ایران است. امیـد است حضور فعّال دانشـجویان و آینده­سازان کشور در عرصۀ فعالیّت­های اجتماعی و سیاسی و دفاع غیرتمندانه از دستاوردها و افتخارات ملّی، بیش از پیش تداوم یافته و همچون گذشته، موجبات یأس و ناامیدی دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را فراهم خواهد آورد.

دوام سلامتی و مزید بهروزی و سرافرازی مدیران، استادان و دانشجویان آن مجتمع را در سایۀ توجّهات حضرت ولی­عصر(عج) از درگاه یگانۀ هستی ­بخش مسئلت می‌­نمـایم.

کد N745978