امروز؛

سفیر ارمنستان با سرمدی دیدار کرد

سیاست خارجی

نگاهی کلان به مناسبات و سطوح تبادل هیأت‌های دو کشور، حاکی از آن است که هیچ مانعی برای تقویت و توسعه مناسبات وجود ندارد.

سفیر ارمنستان در پایان مأموریت خود در تهران امروز با قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان ملاقات کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی سرمدی با بیان اینکه روابط با همسایگان از اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی برخوردار است، گفت: با کسب استقلال توسط همسایگان شمالی، جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت زیر ساختارها با کشورهای جدید نوع مناسبات خود را تعریف کرد.

وی با بیان سیر روابط تاریخی و دیرینه ایران و ارمنستان گفت: نگاهی کلان به مناسبات و سطوح تبادل هیأت‌های دو کشور، حاکی از آن است که هیچ مانعی برای تقویت و توسعه مناسبات وجود ندارد.

قائم وزارت امور خارجه همچنین اظهار امیدواری کرد که سفیر در بازگشت به میهن خود همچنان به عنوان دوست ایران، نقش خود را در ارتقاء مناسبات به خوبی ایفا نماید.

گریگور آراکلیان نیز ضمن تأئید اظهارات سرمدی گفت: در مدت قریب شش سال، تمام تلاش خود را در توسعه مناسبات انجام دادم، خصوصاً با تشکیل دولت جدید در ارمنستان با سرعت بیشتری در این مسیر گام برداشتم.

کد N745897