خرازی:نظم پرونده هسته ای را آقای احمدی نژاد به هم زد/او می خواست رابطه با آمریکا به نام او تمام شود

صادق خرازی,محمود احمدی‌ نژاد,مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

صادق خرازی در کافه خبر و در گفتگو با خبرآنلاین اقدامات محموداحمدی نژاد را عامل اصلی امنیتی شدن پرونده هسته ای ایران دانست.

صادق خرازی در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص نقش محمود احمدی نژاد در پرونده هسته ای با رد ادعای رئیس جمهور سابق در خصوص عدم تاثیرگذاری بر این پرونده تاکید کرد:  اساسا نظم پرونده هسته ای را آقای احمدی نژاد بر هم زد، مگر می شود ایشان بگوید دخالت نداشته. اقداماتی که آقای احمدی نژاد انجام داده، دستورات عجیب و غریبی که به سازمان انرژی اتمی داد و جشن های هسته ای که برگزار کرد همه باعث شد ما در این شرایط دشوار قرار بگیریم. ایشان تلاش کرد پرونده هسته ای را به مسئله گفتگو با آمریکا گره بزند و در عین حال هم مسئله رابطه با آمریکا به نام او تمام شود و هم بگوید پرونده هسته ای را حل کرده است. در حالی که برنامه هسته ای از روز اول در ایران مکانیزم داشت. ایشان خارج از مکانیزمی که در پرونده وجود داشت عمل کرد. من در اینجا باید تاکید کنم دست ایشان در تمام امور باز بود و با صراحت می توان گفت مبسوط الیدترین رئيس جمهور در تاریخ ایران آقای احمدی نژاد است. ایشان در تمام قوانین و مسائل تصرف کرد و همه جا هم حرفش را می زد.

صادق خرازی همچنین تاکید کرد: آقای احمدی نژاد با جنجال آفرینی ها، شان ایران را در نظام بین الملل نزول داده بود حال آنکه آقای روحانی به هر کجا سفر می کند برای دیدار با او صف می کشند. دیدار آقای احمدی نژاد با مدودوف و پاسخی که ایشان به احوالپرسی رئیس جمهور وقت روسیه داد تا مدت ها به لطیفه ای برای رئیس جمهور ایران در مجامع بین المللی تبدیل شده بود.

مشروح مصاحبه صادق خرازی در کافه خبر به زودی منتشر خواهد شد.

29308

 

کد N745567