سردار فیروزآبادی در جمع خبرنگاران:

بدون اقتصاد مقاومتی هیچ‌گاه انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد

سیاست داخلی

بودجه نیروهای مسلح خوب است مگر نمی بینید وضع نیروهای مسلح ما چقدر خوب است./بعد از جنگ رهبر انقلاب در زمان دولت سازندگی تاکید داشتند که باید برنامه‌ریزی برای اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح گفت:اقتصاد مقاومتی در کشور در دست تک تک مردم ایران، کارگران و کشاورزان است و باید شکل بگیرد و کار و تولید را به وجود بیاورند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن فیروزآبادی در حاشیه همایش ایمنی و بازرسی نیروهای مسلح در باره اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران گفت: ما نباید نظامات سرمایه‌داری را بپذیریم و زیر بار نظامات اقتصاد چپاول‌گر و ثروت اندوز برویم.

وی ادامه داد: در بحث کارخانجات کشاروزی نفت و صنعت باید از نظام سرمایه‌داری کمونیست بین‌المللی خود را جدا کنیم که این خود یعنی اقتصاد مقاومتی.

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح تصریح کرد: بدون اقتصاد مقاومتی هیچ گاه انقلاب اسلامی اتفاق نمی‌افتاد ما اگر فرمایشات امام راحل را تحلیل کمی و کیفی کنیم می‌بینیم که روی سخن امام به جوانان، دانشمندان و اساتید است که بروید پایه فرهنگ و اقتصاد را در کشور بسازید.

فیروزآبادی افزود: امام از روز اول جهاد سازندگی را تشکیل دادند و این جهاد حرکات بزرگی را انجام داد اما در دوره جنگ حرکات سازندگی  تحت تاثیر آن قرار گرفت و همه مردم از شهر و روستا به سمت جبهه‌ها رفتند و در مقابل صدام ایستادند.

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح تصریح کرد: بعد از جنگ رهبر انقلاب در زمان دولت سازندگی تاکید داشتند که باید برنامه‌ریزی برای اقتصاد بدون نفت داشته باشیم.

فیروزآبادی گفت: اقتصاد مقاومتی در کشور در دست تک تک مردم ایران، کارگران و کشاورزان است و باید شکل بگیرد و کار و تولید را به وجود بیاورند.

فیروزآبادی بیان کرد: رهبر انقلاب همیشه تاکید دارند که دولت در این راستا سرمایه‌های خود را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم موفق به تولید شوند.

وی تصریح کرد: این خود یعنی اقتصاد مقاومتی که دشمنان نمی‌توانند بر آن نفوذ کند و مانند کوه دماوند استوارند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این راستا دستور تشکیل ذخیره ارزی را دادند تا منابع آن به مردم در راستای تولید و توسعه واگذار شود.

فیروزآبادی گفت: این یعنی اقتصاد داخلی که به دست ملت شکل گرفته و اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل ستاد نیروهای مسلح در پاسخ به این سوال که بودجه نیروهای مسلح را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: بودجه نیروهای مسلح خوب است مگر نمی بینید وضع نیروهای مسلح ما چقدر خوب است.

کد N745394