فرمانده نیروهای مردمی در عراق:

تروریستهای داعشی را در صلاح الدین غافلگیر خواهیم کرد

سیاسی

یکی از فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی عراق تاکید کرد به زودی تروریستهای داعشی در صلاح الدین غافلگیر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، حسن الساری دبیرکل جنبش جهاد و سازندگی و یکی از فرماندهان نیروهای داوطلب مردمی عراق تاکید کرد همه برای عملیات نظامی پاکسازی کامل استان صلاح الدین از لوث تروریستها آماده می شوند.

وی گفت نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای امنیتی برای آغاز عملیات بزرگ و فراگیر نظامی با هدف پاکسازی تمام مناطق استان صلاح الدین از گروههای تروریستی کاملا آماده شده اند.

وی افزود به زودی داعشی ها را در صلاح الدین غافلگیرخواهیم کرد و آنها را سرکوب کرده و به پیروزی خواهیم رسید.