با حذف دو بند از لایحه بودجه؛

مجلس اجازه سیاست گذاری و برنامه نویسی در بودجه را نداد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو بند از لایحه بودجه به دلیل نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی چندی پیش قانون دائمی شدن احکام بودجه را به تصویب رساند که بر مبنای آن قرار شد حکم و سیاست گذاری در بودجه مطرح نشود.

بر اساس بند الحاقی شماره 4 به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تامین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ترتیبی اتخاذ کنندکه کلیه ساختمان های اداری، عمومی ، صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه های آب کشاورزی حداقل به میزان 300 ساعت در طی سال مصرف برق خود را بر اساس برنامه زمانبندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می شود، کاهش دهند.

حاجی دلیگانی در اخطاری به این بند، گفت: این بند مربوط به برنامه است نه بودجه. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح این تذکر به حذف این بند رای دادند.

همچنین در بند الحاقی شماره 5 آمده است : نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی به موجب آیین نامه ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، نفت و سازمان های محیط زیست و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

زمانیان در اخطاری به این بند، گفت: اصل 52 قانون اساسی شامل حال این بند می شود که این بند سیاست گذاری است و ربطی به بودجه ندارد.

این پیشنهاد حذف با 123 رای موافق، 14 رای مخالف و 9 رای ممتنع به تصویب رسید.

زمانیان در ادامه از ابوترابی فرد درخواست کرد که هر چه سریعتر به وضعیت حقوقی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فولاد که دو روز است روبروی مجلس به نشانه اعتراض حضور یافته اند، رسیدگی کنند.