معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح:

غفلت و ناآگاهی در به خطر افتادن امنیت انسان موثر هستند

سیاست داخلی

در مورد عوامل و مخاطرات عوامل کنترل شده و کنترل نشده‌ای وجود دارد که ما باید به آنها توجه کنیم به ویژه اینکه در این مسیر ما باید بدانیم که شیطان رجیم انسان را دچار وسوسه می‌کند و امنیت آن را مختل می‌کند زیرا که آن دشمن قسم خورده انسان است.

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح تاكید کرد: دشمنی دشمنان، ‌غفلت، ناآگاهی و... در به خطر افتادن امنیت انسان موثر هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح در سومین همایش ایمنی و بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امنیت واقعی از آن خداوند است و او که در دنیا و آخرت امنیت را عطا می‌کند و کسانی که اهل ترس از خداوند هستند این امنیت را خواهند داشت. همانطور که خداوند می فرماید برای بنده دو ترس و دو امنیت را فراهم کرده‌ام آنهایی که در دنیا از خدا بترسند در آخرت امنیت دارند و کسانی که در دنیا از خداوند نترسند در آخرت امنیت ندارند.

وی افزود: در این مسیر است که انسان در راه رسیدن به امنیت به تقوا توجه کند همانطور که مقام معظم رهبری اشاره می‌کنند که اگر می‌خواهید مکر و تدبیر الهی به کمک ما بیایند باید با خدا باشیم و از خدا بترسیم.

معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در مورد عوامل و مخاطرات عوامل کنترل شده و کنترل نشده‌ای وجود دارد که ما باید به آنها توجه کنیم به ویژه اینکه در این مسیر ما باید بدانیم که شیطان رجیم انسان را دچار وسوسه می‌کند و امنیت آن را مختل می‌کند زیرا که آن دشمن قسم خورده انسان است.

امیر آشتیانی تصریح کرد: دشمنی دشمنان، ‌غفلت، ناآگاهی و... در به خطر افتادن امنیت انسان موثر هستند.

وی تصریح کرد: من به علت مشاغلی که داشتم در چند سال اخیر سوانح هوایی را بررسی کردیم که در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدیم که در همه آنها موارد فردی، سازمانی و مدیریتی دخیل بوده است گاهی فردی تجربه و دانش و آموزش بالایی دارد اما دچار وسوسه‌های شیطانی می‌شود.

معاون اجرایی بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح یادآور شد: ما در مواجه با مخاطرات راهکارهایی داریم که از جمله آنها ترس از خداوند و رعایت تقواست که بسیار می‌تواند موثر باشد.

کد N744870