فیلم/ دهان بازکردن زمین در کره جنوبی

سیاسی

رسانه ای انگلیسی تصویری را منتشر کرده است که در آن زمین به یک باره شکاف بر می دارد و زوجی که در حال عبور از این منطقه هستند در داخل آن می افتند.

لحظاتی پس از آنکه این زوج از اتوبوس پیاده می شوند، زمین به یکباره دهان باز می کند و آنها در داخل این گودال ایجاد شده می افتند. 

به نوشته ایندیپندنت این زن و مرد هم اکنون در بیمارستانی در نزدیکی محل حادثه تحت درمان هستند. 

ایندیپندنت به این نکته که این حادثه در کدام یک از شهرهای کره جنوبی رخ داده اشاره نکرده است. 

فیلم/ دهان بازکردن زمین در کره جنوبیرسانه ای انگلیسی تصویری را منتشر کرده است که در آن زمین به یک باره شکاف بر می دارد و زوجی که در حال عبور از این منطقه هستند در داخل آن می افتند.