همایش سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه

مجلس

قائم مقام وزیر امور خارجه با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران، کمک به شرکتهای ایرانی برای افزایش صادرات و توسعه همکاری اقتصادی با سایر کشورها را از دیگر وظایف نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران دانست.

همایش سفرا و روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با حضور مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه و سایر معاونین این وزارتخانه برگزار گردید.

به گزارش ایلنا، در این نشست مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت و نقش وزارت امور خارجه جهت کمک به توان اقتصادی کشور، جذب سرمایه های خارجی، توسعه گردشگری و دریاقت تکنولوژی‌های پیشرفته، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، صدور خدمات فنی و مهندسی و کمک به اعزام نیروی کار به خارج از کشور را از وظایف اصلی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بیان نمود.

قائم مقام وزیر امور خارجه با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ایران، کمک به شرکتهای ایرانی برای افزایش صادرات و توسعه همکاری اقتصادی با سایر کشورها را از دیگر وظایف نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران دانست.

کد N744095