حمله اشتباهی پلیس سوئد به یک جشن تولد از ترس داعش

سیاسی

پلیس سوئد به گمان ارتباط یک جشن تولد با تروریست های داعش، اشتباهی به یک جشن خانگی حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، خانه یک زن سوئدی در حین برگزاری جشن تولی 21 سالگی اش هدف حمله نیروهای پلیس قرار گرفت. وی که به این مناسبت دو بالن نشان دهنده سن خود کنار پنجره قرار داده بود، مظنون به داشتن ارتباط با تروریست های داعش شد.

بر این اساس یکی از رهگذران با دیدن این منظره از بیرون عدد 21 را با نام اختصاری داعش (IS) اشتباه گرفته و به گمان اینکه ساکنان این خانه طرفدار داعش هستند، به پلیس گزارش داد.

بر این اساس پلیس پس از واقف شدن به اشتباه خود، محل را ترک کرده است. این در حالی است که این اشتباه پلیس، سوژه طنز پردازی کاربران در شبکه های اجتماعی شده است.