آزادی 10 ایرانی زندانی در ترکمنستان از جمله ماهیگیران بازداشتی

سیاست خارجی

10 نفر از هموطنان زندانی در ترکمنستان از جمله چهار سرنشین یک قایق ماهیگیری که قبلاً توسط نیروهای مرزبانی این کشور دستگیر شده بودند، آزاد شده و به کشور مراجعت کردند.

10 نفر از هموطنان زندانی در ترکمنستان از جمله چهار سرنشین یک قایق ماهیگیری که قبلاً توسط نیروهای مرزبانی این کشور دستگیر شده بودند، آزاد شده و به کشور مراجعت کردند.

به گزارش ایلنا، همزمان با برگزاری یازدهمین کمیسیون کنسولی مشترک فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکمنستان در عشق آباد، 10 نفر از هموطنان زندانی در آن کشور از جمله چهار سرنشین یک قایق ماهیگیری که قبلاً توسط نیروهای مرزبانی ترکمنستان دستگیر شده بودند، آزاد شده و به کشور مراجعت کردند.

کد N743912