با مصوبه مجلس شورای اسلامی:

بخش خصوصی وارد چرخه فرآورده‌های نفتی شد

مجلس

مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.

نمایندگان به بخش خصوصی اجازه دادند جهت واردات و فروش فراورده‌های نفتی با رعایت کیفیت اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با بند ح تبصره 2 موافقت کردند.

در این بند آمده است:

واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.

احمد توکلی در اخطاری با توضیح اینکه شورای نگهبان قانونگذاری در حین بودجه را ممنوع کرده است، توضیح داد: این بند به مقررات واردات و صادرات اشاره دارد و اثر بودجه ای ندارد و قانونگذاری به شمار می رود لذا با اصل 52 سازگار نیست.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت توضیح داد: بسیاری از مواردی که در بودجه به عنوان قانونگذاری به شمار می‌رفت، تحت عنوان مقررات مالی دولت به تصویب رسید.

نایب رئیس مجلس افزود: چنین مواردی همچون تبصره 2 هم می تواند سیاست گذاری سالیانه باشد و هم قانون دائمی لذا اکنون نمی توان آن را حذف کرد و در صورت تذکر شورای نگهبان باید برای آن راه چاره ای اندیشیده شود.

کد N743767